Tisarträffen, medel (2018-05-06) Tisarträffen, medel (2018-05-06)